:: صفحه اختصاصی دکتر علیرضا خدائیانی
نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا خدائیانی
شماره نظام پزشکی: 10696
تخصص: جراح و متخصص چشم پزشکی

 

 

فلوشیپ در چشم پزشکی کودکان -  آمریکا

لیست مقالات این پزشک:
لیست بیمه های طرف قرارداد: